Nationell satsning på suicidprevention

Motion 2019/20:1924 av Bengt Eliasson och Tina Acketoft (båda L)

av Bengt Eliasson och Tina Acketoft (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell satsning på suicidprevention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under år 2017 tog 1544 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1063 män och 481 kvinnor.

Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 253 år 2017. Det var alltså sex gånger så många som dog genom självmord som i trafiken. Året innan var antalet döda i självmord 1478 totalt, varav 1015 var män och 463 var kvinnor.

Självmordsförsök är cirka tio gånger vanligare än fullbordade självmord. Antalet som har självmordstankar är ännu vanligare. För varje fullbordat självmord kan man räkna med att det är tio gånger så många självmordsförsök och hundra gånger så många personer som har självmordstankar.

Det sker alltså ungefär 15000 självmordsförsök i landet varje år. Av dessa personer är det ungefär hälften som söker hjälp. Trots detta satsas endast en bråkdel av de pengar som anslås för minskad trafikdöd till suicidprevention. Den internationella dagen för suicidprevention, 10 september, uppmärksammas varje år med tända ljus på många ställen i vårt land. Samtidigt kan uppmärksammas att Sverige har en nationell nollvision för suicid men saknar fortfarande ett handlingsprogram för förebyggande av självmord, något som WHO rekommenderat sedan 1992 och bl.a. Danmark och Norge redan har.

Det kan vara svårt för omgivningen att upptäcka när en människa går i självmords­tankar, men ett handlingsprogram syftar till kunskap och kompetens samt rekommenda­tioner och åtgärdsplaner kring förebyggande insatser och information kring den svåra problematik som ämnet utgör.


Behovet av att förebygga arbetet mot självmord är hela samhällets ansvar och mycket angeläget. För varje dag är uteblivna satsningar inom området en förlust av liv.

Bengt Eliasson (L)

Tina Acketoft (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)