Rovdjursfo¨rvaltningen

Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyddsjakt på varg när rovdjur orsakar skador för lantbrukare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den regionaliserade rovdjursförvaltningen bör stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vargfrågan krockar ofta de som vill värna alla vargars rätt att vara många, leva och ströva fritt, och de som helt vill bli av med vargen en gång för alla. Men det går att förena hållbar natur med hållbara villkor för människor. Vi vill värna biologisk mångfald och samtidigt minska skador från rovdjur.

Människor ska kunna bo och arbeta i hela Sverige, tryggt kunna ha husdjur, hålla tamboskap, arbeta med skogsbruk och se sina barn leka. Och Sveriges livsmedels­strategi är tydlig med att livsmedelsproduktionen ska öka, dvs mjölkbönder och får­farmare måste ha goda förutsättningar att förse vårt lands äldreboenden, skolor och Ica-butiker med mat. Allt detta förutsätter att människor vågar och vill leva på landsbygden.

Vi vill också att fler ska kunna bli jägare, vårda naturen och säkra starka vilt­stammar. ”Tillgång till jaktmarker är viktigt”, står det i vårt partiprogram – det förut­sätter att man vågar sig ut med sin hund i skogen.

Vi står bakom att vargen ska uppnå och behålla gynnsam bevarandestatus, samtidigt som vi värnar en levande landsbygd. Idag blir dock vargarna fler där de redan är som flest i vårt land. I Mellansverige och mot norska gränsen är den svenska vargstammen bland Europas tätaste. Människor förlorar sina hundar här. Bönder vågar inte ha kvar sin tamboskap. Får dödas eller blir inte dräktiga när de skrämts i hagarna.

För sex år sedan fattade riksdagen beslut om en rovdjurspolitik som tar hänsyn både till rovdjuren och till de människor som lever nära dem. Beslutet var viktigt och bra och måste implementeras till fullo. En vardag på landet ska inte försvåras, inte heller tamdjurshållning. Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta, och det är viktigt med bred förankring, särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden. Vår lagstiftning måste minska illegal jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp. När rovdjur orsakar skador för lantbrukare föreslår vi därför att skyddsjakt enklare ska kunna beviljas än idag. Vi vill även att regionala beslut enklare ska kunna minska vargen i antal där vargarna idag är som flest.

Våra barnbarn ska växa upp i ett land där det finns vilda djur i skogarna, men de måste också själva våga röra sig i de skogarna. Så enkelt är det.

Lina Nordquist (L)

Maria Nilsson (L)

Joar Forssell (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)