Elevhälsa på komvux

Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara krav för alla kommuner att erbjuda elevhälsa på komvux och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet rätt till elevhälsa som stöd för att nå målen i skolan. Elevhälsan ska erbjuda medicinska, psykologiska, psyko­sociala och specialpedagogiska insatser. Uppdraget är framför allt att vara förebyggande och hälsofrämjande. På högskolan har elever rätt till hälsovård. Den enda studieformen där det saknas en sådan rättighet är komvux.

Komvux ska utgå från varje elevs förutsättningar. Detta är dock i en tid då fler kommuner vittnar om att den gruppen elever som går på komvux idag är en betydligt mer heterogen grupp med större behov än vad som varit fallet tidigare. Det kan handla om nyanlända som bär med sig svåra krigstrauman som skapar stress och försvårar möjligheter till inlärning. Det kan också handla om elever som har stått långt från arbetsmarknaden som lider av psykisk ohälsa.

Det finns inget lagkrav på att vuxenutbildning ska ha en elevhälsa eller special­pedagog. Bestämmelserna om särskilt stöd i skollagen gäller inte för vuxenutbildning. Däremot anger skollagen att alla elever, även inom vuxenutbildning, ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. Idag varierar det bland kommunerna om elevhälsa erbjuds på komvux. Det ska vara ett krav att erbjuda elevhälsa inom den kommunala vuxenutbildningen.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)