En hållbar strategi för regionala flygplatser

Motion 2019/20:1907 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de regionala flygplatsernas ekonomiska situation och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig och hållbar strategi för att säkerställa de regionala flygplatsernas utveckling och överlevnad och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta kommuner och regioner att upphandla flygtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor och företag agerar globalt. Exempelvis behöver värmländska aktörer snabbt kunna resa till sin marknad i helt andra delar av världen, och internationella aktörer behöver snabbt och enkelt komma direkt till Karlstad och Värmland.

När världen globaliseras är möjligheterna att bli global helt avgörande. Landsbygden har därför lika stort behov av flygförbindelser som stockholmare, göteborgare, London­bor och alla andra. Samma sak gäller för det omvända, möjligheterna att ta sig till exempelvis Karlstad och Värmland. Människor tenderar att åka dit det går att åka. Alla län behöver en god internationell tillgänglighet för att företagen ska kunna verka och växa.

Regionala flygplatser står dock inför stora utmaningar såsom omfattande regelverk på EU-nivå, kostnadsdrivande ökande säkerhetskrav, underhåll och ensamt ansvars­tagande för enskilda kommuner utöver annan kollektivtrafik och infrastruktur.

I övriga EU får även regioner och kommuner upphandla och finansiera flygtrafik, men i Sverige får bara staten upphandla flygtrafik.


Därför bör man kartlägga de regionala flygplatsernas ekonomiska situation, arbeta fram en långsiktig och hållbar strategi och göra det möjligt för kommuner och regioner att upphandla flygtrafik för att skapa en konkurrenskraftig situation.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)