Uppskjutna avgifter till Bolagsverket för nystartade företag

Motion 2019/20:19 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nystartade företag bör få skjuta upp sina avgifter till Bolagsverket under de två första verksamhetsåren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag råder det en stor enighet kring vikten av att det offentliga ska stötta det privata näringslivet med småföretagen i spetsen. Detta eftersom hela fyra av fem nya arbetstillfällen har skapats i småföretag under de senaste 20 åren samtidigt som nya innovationer har utvecklats, vilket har placerat Sverige som en av världens mest avancerade och konkurrenskraftigaste ekonomier. Att framtiden ligger hos dagens startup-företag är det ingen tvekan om, trots detta vittnar flera företag i uppstartsfasen om höga administrativa kostnader hos myndigheter såsom Bolagsverket.

Exempelvis kan ett nystartat företag tvingas att betala tusentals kronor i olika registrerings- och ändringsavgifter. I syfte att minska de ekonomiska riskerna för entreprenörer, i form av förlorad inkomst, samt de sociala riskerna när de lämnar ett säkert arbete så bör staten ta ett större ansvar och låta företagarna skjuta upp samtliga registrerings-/ändringsavgifter till Bolagsverket under de första två åren.

Genom att företagare tillåts skjuta upp avgiftsinbetalningen i två år ges företagen tid och möjlighet att investera pengarna i bolaget och öka omsättningen så att de med mindre ansträngning kan betala kostnaderna efter två år. Samtidigt minimeras de personliga ekonomiska förlusterna ifall ett företag skulle likvideras, vilket skulle öka


incitamenten för företagsamheten i allmänhet. Slutligen skulle motionens förslag medföra att Bolagsverket på lång sikt skulle behålla sin fulla kostnadstäckning.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Granskad: 2019-09-16
Yrkanden (1)