Lokala VMA

Motion 2019/20:1899 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att möjliggöra lokala viktiga meddelanden till allmänheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag ett allt mer välutvecklat system för att nå fram med så kallade VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) till befolkningen. Under senare år har fler tekniska lösningar såsom sms adderats till de mer klassiska såsom Hesa Fredrik och Sveriges Radio. Det är dags att ta ytterligare steg för att utveckla hur VMA kan användas.

I Sverige finns en generellt sett god respekt för blåljustransporter och utryckningar. De flesta trafikanter lämnar fri väg och gör det möjligt för blåljusenheter att passera så fritt som är möjligt. Under senare år har en ny teknik utvecklats som möjliggör för så kallade Lokala VMA, vilket i praktiken innebär att radiomottagare, som finns inom ett mindre upptagningsområde runt exempelvis en akut sjuktransport, automatiskt avbryter pågående mottagning av radiosändningar och istället övergår till att spela upp det lokala VMA som sänds. Tekniken bakom detta liknar mycket den som används när trafik­rapporten klipper ordinarie sändningstablå för att meddela trafikanter om olyckor m.m. Dock berörs endast ett mindre område så att de som inte berörs av meddelandet inte påverkas. I dagsläget är det endast ett fåtal saker som tillåts bryta sändningarna på detta sätt eftersom man måste väga vikten av den akuta informationen mot att annan sam­hällsinformation som lämnas över radionätet också är viktig. I det fall att lokala VMA kan bli aktuella blir dock avvägningen en annan eftersom andelen som hör meddelandet och samtidigt är berörda av det ökar i förhållande till om ett helt läns radiosändningar bryts på samma sätt. Tekniken med lokala VMA har utvecklats i Sverige och finns tillgänglig. Testverksamhet finns på Södertörn i södra Stockholms län och tekniken implementeras i andra länder såsom Spanien. Det är nu hög tid för Sverige att på bred front ta del av den teknik som utvecklas här och dra nytta av de framsteg som görs. Därför bör regeringen vidta de åtgärder som krävs för att möjliggöra för lokala VMA.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)