Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd

Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en granskning och översyn av Lärarnas ansvarsnämnd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en granskning av Ekot har det visat sig att ansvarsnämnden som beslutar om lärare får behålla sin legitimation eller inte i flertalet fall har gått emot Skolinspektionens rekommendation och utredning. Flera lärare som bland annat är dömda för att ha misshandlat och hotat sina elever har därmed fått behålla legitimationen och fortsatt arbeta i skolorna. En lärare som både erkänt och blivit påkommen med att kyssa och hålla om en elev i årskurs 9, ger ansvarsnämnden en varning istället för att återkalla legitimationen. Ansvarsnämnden menar att beviskraven är och ska vara högt ställda och att Skolinspektionen ibland ”tar i för mycket”. I fallet med läraren som kysst sin elev överklagades dock ansvarsnämndens beslut till domstol, där legitimationen senare återkallades. Att det i enlighet med 28kap. 4§ skollagen går att överklaga beslut av Lärarnas ansvarsnämnd till allmän förvaltningsdomstol, ändrar inte problemet i fråga.

Totalt sett visar Ekots granskning att ansvarsnämnden i över en fjärdedel av fallen fattat ett mildare beslut, och aldrig någonsin fattat ett strängare beslut än det Skolinspektionen rekommenderat.

Ytterligare fall där ansvarsnämnden låtit lärare fortsätta arbeta och behålla sin legitimation omfattar en lärare som haft sex med en elev som han samtidigt betygsatt samt en förskollärare som slagit ett 5-årigt barn med autism. Detta kan och ska inte få fortsätta ske. Istället är det uppenbart att arbetet och de riktlinjer och rutiner som


Lärarnas ansvarsnämnd använder behöver ses över. Det är också viktigt att det klarläggs hur ansvarsnämnden och Skolinspektionen i en så stor andel fall dragit så olika slutsatser.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)