Skärp lagstiftningen kring fimpar och nedskräpning

Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen så att böter kan utdömas för att skräpa ned med tobaksfimpar på marken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt branschorganisationen Håll Sverige Rent slängs cirka en miljard fimpar ute på marken i Sverige varje år. Fimpen är ett farligt skräp vars filter bland annat innehåller cellulosaacetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor. På gator och torg utgör cigarettfimpar cirka 67 procent av skräpet och vid våra stränder cirka 32 procent.

Cigarettfimpar slängda i naturen innebär negativa konsekvenser för människor, natur och växter och djur. Till exempel så hamnar en stor del av fimparna i vattendrag och hav och är där med och försämrar livsförutsättningarna för bland annat fiskar.

Det är förbjudet att skräpa ner, och därmed också att fimpa på marken, men rättspraxisen innebär idag att det oftast inte ger några straffrättsliga konsekvenser. Det är orimligt, med tanke på problemets omfattning.

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)