Möjlighet att sätta in och ta ut pengar

Motion 2019/20:1892 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa möjligheter att sätta in och ta ut pengar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Möjligheten att sätta in sina kontanta pengar försvinner just nu på många orter i Sverige. Ofta finns det en möjlighet att sätta in sina kontanter till exempel hos en lokal ICA-butik. Men nu försvinner det alternativet på allt fler orter då Kassagirot säger upp avtalet med hundratals ombud i Sverige.

Totalt blir 300 av Kassagirots 460 ombud av med sitt avtal det kommande året. Detta gör det besvärligt för all typ av kontanthantering. Det är viktigt att säkerställa tillgången på kontanter i samhället.

För många näringsidkare i Gävleborg och på andra orter får man långt till möjligheten att sätta in kontanter och det blir dyrt om man väljer andra lösningar vilket försämrar lönsamheten för företag på landsbygden.

Det är viktigt att det finns möjligheter att sätta in pengar – och ta ut – i hela Sverige.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)