Fler vårdnadshavare

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fler vårdnadshavare för barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är antalet vårdnadshavare till ett barn begränsat. Ur ett historiskt perspektiv är det inte svårt att föreställa sig hur det blivit så. Dagens verklighet ser dock annorlunda ut. Många barn växer upp i fler än en familj med fler än två föräldrar. Men nya extra­föräldrar får svårt att agera legalt när de inte får fungera som vårdnadshavare. Adoption är då dagens kvarvarande alternativ, men det kräver att andra vårdnadshavare säger upp sin roll som vårdnadshavare, ett permanent beslut som är nästan omöjligt att reversera.

Sverige borde öppna upp möjligheten för fler att legalt få rollen som vårdnadshavare för ett barn, så att det istället för biologiska begränsningar blir barnens verklighet som sätter ramarna. Med anledning av vad som framförs i motionen föreslår jag att riksdagen beslutar om att tillkännage för regeringen att man bör tillåta fler vårdnadshavare för barn.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)