Utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2019/20:1872 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygdskommittén föreslår att utbildningscentrum för högre utbildning säkerställs i kommuner i FA-regioner (en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara självför­sörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft) utan högskola/universitet och med få lärcentra, samt i kommuner som är berörda av kommitténs näringslivspaket till kom­muner med extra stora utmaningar.

Utbildningscentrum för högre utbildning skulle helt klart öka möjligheterna för unga i landsbygdskommunerna att ta del av de olika utbildningarna som lärosätena erbjuder. Det kommer att stimulera övergången till både eftergymnasial och högre utbildning, förhoppningsvis i kommuner där övergången till högre utbildning är lägre.

Utbildningscentrum för högre utbildning kan skapa än högre möjligheter för när­ingsliv och offentliga arbetsgivare att få tag på rätt arbetskraft ute landsbygden.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)