Skarpare kontroller och högre sanktionsavgifter och straff för att motverka användandet av olaglig utländsk arbetskraft

Motion 2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skarpare kontroller och högre sanktionsavgifter och straff för att motverka användandet av olaglig utländsk arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kriminaliteten på svensk arbetsmarknad kopplat till arbetskraftinvandring och EU:s fria rörlighet är omfattande, särskilt i vissa branscher. Det fuskas med köpta arbetstillstånd och skatteinbetalningar, lönerna dumpas och papperslösa utnyttjas. Byggnadsarbetare tvingas bo i undermåliga lokaler, utan varmt vatten, dusch och toalett. Det förekommer även hot och våld. Det ska naturligtvis inte förekomma någonstans, allra minst på svensk arbetsmarknad. Vi måste sträva efter ordning och reda på arbetsmarknaden och därmed värna såväl enskilda människor, den svenska modellen och den öppenhet som EU:s fria rörlighet och det svenska systemet för arbetskraftsinvandring.

För att få stopp på utnyttjandet av arbetstagare och förhindra människohandel behövs det skärpta kontroller och regelverk.

Det behövs även hårdare regler för att komma till rätta med fusket med Fskatte­systemet. Bestämmelserna måste förändras för att säkerställa att skatter och avgifter betalas in som de ska. Möjligheterna att kunna återkalla F-skatt vid fusk och missbruk krävs.

Ett bättre informationsutbyte och samarbete mellan våra olika myndigheter för att motverka den systematiska kriminaliteten på arbetsplatserna behövs. Sekretessbe­stämmelser mellan myndigheterna bör ses för att bättre kunna förhindra kriminalitet.

Slutligen bör sanktionsavgifterna som arbetsgivare kan dömas till om de använder utländsk personal utan tillstånd höjas rejält. Ett belopp som är så högt att det verkligen avskräcker och motverkar fusk och missbruk. För att stävja organiserad brottslighet och kriminalitet på den svenska arbetsmarknaden bör även företrädare i bolag som bryter mot lagar och regler på svensk arbetsmarknad kunna dömas till mer kännbara fängelsestraff.

Fredrik Olovsson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)