Lärarassistenter

Motion 2019/20:1864 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den långsiktiga finansieringen av fler lärarassistenter samt gruppens yrkesroll och villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lärarassistenter behövs i den svenska skolan. Inte minst för att avlasta lärarna. Dessutom bidrar de på det stora hela till en bättre psykosocial arbetsmiljö för alla som vistas på skolan. Därför är det bra att regeringen genom januariavtalet har säkrat ökade resurser till att anställa fler lärarassistenter.

För att satsningarna på att fler ska arbeta som lärarassistenter ska falla väl ut krävs ett omfattande arbete för att definiera lärarassistenternas yrkesroll så att de kompletterar lärare och resterande skolpersonal på ett effektivt och lyckosamt sätt. Därför välkomnar vi den punkt i januariavtalet som säger att Skolverket ska arbeta fram nationella rikt­linjer för hur bland andra lärarassistenter ”ska kunna avlasta lärarna” (JA, punkt 53, ”Skapa studiero”). Det behöver också ses över hur vi säkerställer att lärarassistenter har den utbildning som krävs för att kunna utföra sitt arbete.

Fler lärarassistenter kommer sannolikt att spela en viktig roll i att göra den svenska skolan bättre. Därför behövs en översyn kring hur långsiktig finansiering av fler lärarassistenter kan möjliggöras, samt hur kontinuitet och kvalitet i verksamheten kan säkerställas. Dessutom bör det ses över hur lärarassistenter ska kunna ges lika goda möjligheter till tillsvidareanställning på heltid, likt andra yrkesgrupper inom skolan.

Johan Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Marianne Pettersson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)