Förenklad process för att skrota bilar där ägaren inte är kontaktbar

Motion 2019/20:1838 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla processen för skrotning av bilar utan kontaktbar ägare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ungefär 8miljoner fordon i trafik i Sverige. Samtidigt finns ungefär 2,5 miljoner avställda fordon. Anledningen till avställningarna kan variera, alltifrån att fordonet inte är i kördugligt skick till säsongsvariationer, där vissa fordon bara används på sommaren.

Det finns dock en kategori bilar som helt i onödan står som avställda, trots att de kunde skrotats. Bilar som är bortom all räddning och har ringa ekonomiskt värde, men där ägaren inte går att kontakta. Det kan handla om människor som flyttat utomlands och lämnat bilen i Sverige, eller där ägaren har hemlig adress och telefonnummer och inte är intresserad av bilen och därför helt sonika struntar i den utan konsekvens.

Denna typ av fordon står ofta på skroten och väntar på att bli skrotade utan möjlig­het att bli så. Helt i onödan. Bättre vore om möjligheten fanns att faktiskt skrota dem för att inte uppta plats och att återvinna metallen och andra viktiga komponenter. Att se över reglerna kring skrotning där ägaren inte är möjlig att kontakta vore därför att föredra.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)