Minskad saltanvändning för vägar med vinterväglag

Motion 2019/20:1833 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en strategi för minskad saltanvändning bör tas fram för vägar i områden med vinterväglag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att öka trafiksäkerheten sprids det stora mängder salt på våra vägar varje år. Tidigare såg det annorlunda ut då Trafikverket (dåvarande Vägverket) även bekämpade is med hjälp av väghyvlar. Saltet har dessvärre lett till stora miljöproblem där mängder av klorider sprids i vår natur, och när det gäller våra bilar leder saltanvändningen till stora rostangrepp och ökad användning av olika lösningsmedel för att rengöra våra fordon. Dessutom leder saltanvändningen till att vilda djur lockas upp på vägarna och med det risker för viltolyckor i högre grad.

Saltanvändningen på våra större vägar skulle kunna undvikas genom informationsspridning – det vill säga vad det innebär att köra isiga och snöiga vägar och genom att använda rätt sorts däck. Vidare finns det all anledning att fortsätta att pröva andra och mer miljövänliga halkbekämpningsmedel än salt.

Vi anser att det är nödvändigt att ta fram en strategi för minskad saltanvändning för vägar i områden med vinterväglag samt kombinera detta med ökad användning av väghyvlar, sand och sandningsgrus.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)