Strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor

Motion 2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S)

av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen människa, oavsett yrke, ska behöva riskera livet på sin arbetsplats, en dödsolycka är en för mycket - ändå händer det som inte får ske.

Nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet borde vara en självklarhet. Frågan har drivits under lång tid om en bra och säker arbetsmiljö. Att ingen ska behöva få ett samtal om att deras nära anhörig inte kommer hem från jobbet idag.

Vi har kommit långt i Sverige, om vi jämför oss med många andra länder. Men varje dödsolycka är en för mycket. Vi måste visa att vi menar allvar, att en nolltolerans innebär att vi aktivt arbetar för människors säkerhet i arbetslivet.

skyddsombuden och fackföreningarna måste få  fler verktyg. Göra det kännbart för företag som inte sätter säkerheten för sina anställda främst.

Därför behövs en strategi kring nolltoleransen mot dödsolyckor, i syfte om att minska antalet dödsolyckor i arbetslivet.

Mattias Jonsson (S)

Johan Büser (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)