Amfibieregemente i Göteborg

Motion 2019/20:1831 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten, i enlighet med Försvarsberedningens förslag, att återupprätta ett regemente på västkusten i form av ett amfibieregemente i Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjötransporterna till och från Göteborgs hamn är idag av ytterst stor vikt för hela Sverige, men även för Norge och Finland. En stor del av Sveriges export går ut i världen via båttransporter från Göteborgs hamn. Det gäller inte minst industri- och skogsprodukter från Västsverige.

Göteborgs hamn är ett viktigt transportnav för hela Norden. Det gör att störningar och avbrott i verksamheten snabbt får stora konsekvenser inte enbart för Sverige utan även för våra närmaste grannländer.

I Försvarsberedningens slutrapport ”Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025” konstateras att ”Stockholms­området, Gotland, sydöstra Sverige inklusive Öresundsregionen, Västkusten med Göteborg, västra Svealand samt delar av Jämtlands och Norrbottens län är strategiskt viktiga geografiska områden i händelse av en kris eller krig”.

Vidare skriver beredningen: ”Göteborgs hamn är idag av central betydelse för för­sörjningen av Sverige, Finland och Norge. Att upprätthålla dessa förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av tredje part. De svenska västliga förbindel­serna är samtidigt viktiga för Finland i händelse av kris eller krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt intresse för både Sverige och Finland.”

Mot den bakgrunden föreslår Försvarsberedningen att ett amfibieregemente upp­rättas i Göteborg. Beredningen skriver: ”En utökad operativ förmåga krävs framförallt för att också kunna försvara Göteborg och Västkusten.”

Vi delar Försvarsberedningens uppfattning och ser det som angeläget att ett nytt amfibieregemente blir verklighet i nästa långsiktiga försvarsbeslut. Redan idag finns det en garnison i anslutning till hamnen och det bör vara förhållandevis enkelt att med den som utgångspunkt bygga ut verksamheten till ett nytt regemente.

Mattias Jonsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Gunilla Svantorp (S)

Joakim Järrebring (S)

Mats Wiking (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)