Obligatoriskt vaccinationsprogram

Motion 2019/20:1808 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett obligatoriskt vaccinationsprogram för barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tidigare utrotade folksjukdomar som mässling och polio har varit mycket ovanliga i Sverige på grund av rigorösa vaccinationsprogram inom barnhälsovården. Näst intill alla barn är vaccinerade men inte all.

Idag växer ett motstånd för vaccinationer och hetsen att inte vaccinera sina barn sprider sig på nätet där vetenskapliga felaktigheter om att rätt kost och holistiskt levnadssätt skulle göra barn starka och friska.

Utbrotten av mässling i Europa är idag rekordstort och en liten ökning kan ses även i Sverige. Risken för större spridning om vaccinationsgraden går ner är stor.

Syftet med ett nationellt vaccinationsprogram är att ge barn ett tidigt skydd och samtidigt förebygga smittspridning. Vaccinationsprogrammet som erbjuds barn är frivilligt men i en tid då fler avstår programmet på grund av okunskap måste samhället agera. Smittspridningen sker inte bara mellan barn i Sverige utan kommer in i landet via smitta utomlands. Ett oskyddat barn löper stor risk vid ut utlandsresor och kan dessutom ta med sig smittan hem för att sedan smitta andra barn i förskola och skola.

Att inte vaccinera sina barn är att utsätta andra barn för smitta och sjukdom helt i onödan.  Allmänna vaccinationsprogrammet bör vara obligatoriskt för alla barn i Sverige.

Åsa Coenraads (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)