Undantag från regeln som kräver att nötdjur ska ha sällskap av artfrände

Motion 2019/20:1782 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att komplettera befintlig djurlagstiftning med ett tillägg som ger ansvariga myndigheter rätt att, i särskilda fall, göra undantag från regeln som kräver att nötkreatur måste ha sällskap av en artfrände och det i de fall där djuret redan har sällskap av andra djur och mår bra, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kon Hilda lever med sin hästflock och ägare på en gård utanför Vännäs i Västerbotten. Trots att ansvariga myndigheter konstaterat att kon har det bra, så har frågan om djurets tillvaro på gården hamnat i domstolsprocess.

Myndigheterna ifråga anser att kon måste ha sällskap av minst ett annat nötdjur och hästar duger inte enligt de lagar som finns idag. Däremot kan nötdjur vara sällskap åt en häst och hundar behöver inte ha en annan hund som följeslagare. Men lagen ser annorlunda ut för nötdjur och därför finns det risk för att kon måste flytta från gården.

Just nu har ägaren varken plats eller möjlighet att ta hand om ytterligare ett nötdjur, men har ansökt om dispens i två år för att kunna åtgärda det hela. Dessvärre avslog myndigheterna ansökan och frågan är nu hos kammarrätten.

Man kan tycka att lagen borde syfta till att skydda djur som far illa snarare än att skapa problem för djur som redan har det gott och trivs.

Lagstiftningen behöver kompletteras med ett tillägg som ger ansvariga myndigheter en möjlighet att i särskilda fall göra undantag – inte minst när nötkreatur redan har sällskap av andra djur och mår bra.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)