Samma vägstandard i Norrland som i resten av landet

Motion 2019/20:1771 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att även vägarna i Norrland har en godtagbar vägstandard och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Standarden på landets vägar är sämst i Norrland. Av de 20 värsta vägarna finns 19 i landets norra delar. Detta visas i en granskning som är gjord av Motormännen. Det är framför allt mindre länsvägar som är dåliga, men även större vägar såsom E45, E10 och E14 – som alla löper genom Norrland.

Hål, ojämnheter och sprickor orsakar inte bara stor irritation utan kan också leda till olyckor. Enligt ett nyhetsinslag från SVT Västerbotten leder det också till svårigheter för ambulans, räddningstjänst och polis att ta sig fram i tid. När det är fråga om liv och död är varje minut viktig och då kan en dålig vägstandard vara avgörande. Så kan vi inte ha det.

Trafikverket uppger själva att det inte finns tillräckligt med pengar för att underhålla och förbättra den undermåliga standarden på de mindre länsvägarna. Om reparationer dröjer för länge kan samhällskostnaderna bli än större i ett senare skede. Det är inte första gången som det dåliga vägnätet i Norrland uppmärksammas, men ändå nedprioriteras trygghet och säkerhet för många av de norrländska bilisterna.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)