Panoramafrihet

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)

av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera digital publicering av avbildningar av konstverk som finns i det offentliga rummet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är i dag möjligt att i analog form fritt dela bilder på den offentliga konst som är stadigvarande placerad utomhus på allmän plats. Enligt ett domslut från Patent- och marknadsdomstolen i juli 2017 gäller detta dock inte entydigt möjligheten att dela bilder online.

Domslutet gällde folkbildningsprojektet Offentligkonst.se. Konstverken som visades där är placerade på allmänna platser i Sverige och är ofta tagna av privatpersoner men publicerade utan avtal med konstnären. Lagstiftningen som säkerställer den så kallade panoramafriheten skrevs innan digitala medier var påtänkta och har inte hängt med i utvecklingen. Panoramafriheten är ett undantag i upphovsrättslagstiftningen som gör det möjligt att dela och sprida reproduktioner av den offentliga platsen. Sedan domslutet gäller det emellertid bara i tryckt form.

Domslutet innebär ett stort förlorat utbildningsvärde, där projekt som Wikipedia inte längre kan illustreras med bilder på moderna offentliga konstverk. Wikipedia och många andra utbildningsprojekt har licenser som tillåter återanvändning av alla för att säkerställa att materialet ska kunna komma så många personer som möjligt till godo.

För att inte lagen ska få negativa konsekvenser behöver den moderniseras och bli teknikneutral, och bilder på offentlig konst bör kunna delas online utan restriktioner. Det säkerställer att fler kan lära sig om den offentligt ägda konsten.


Därför yrkas att lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk bör ändras så att lagens 23 och 24 §§ om rätten att avbilda, återge och sprida bilder av konstverk och byggnader stadigvarande placerade utomhus även omfattar digital återgivning, delning och spridning.

Rickard Nordin (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)