Polisen ska finnas i hela landet

Motion 2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen till Polismyndigheten bör påtala samt följa upp vikten av att prioritera säkerhet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om du blir misshandlad, rånad eller utsatt för ett annat grovt brott, så vill du känna att samhället snabbt ställer upp med polisiära resurser. Det är bland annat därför du betalar skatt.

Tyvärr ser det inte riktigt ut så i Sverige i dag.

I Västerbottens inland – närmare bestämt i Vilhelmina, Dorotea, Sorsele, Åsele, Lycksele och Storuman – bor det 30000 människor. Den geografiska ytan motsvarar dessutom nästan Danmarks storlek. Trots detta tvingas man dela på en enda polispatrull på kvällar och nätter.

Lokalpolisområde Mora omfattar kommunerna Mora, Malung-Sälen, Älvdalen, Orsa, Vansbro, Rättvik, Leksand. Det bor 78000 människor i dessa kommuner och det tar 3:30 att köra bil från norra delen av lokalpolisområdet till den södra delen. På vardagskvällar och nätter finns det normalt en polispatrull i detta område.

Man ska ha klart för sig att det är ett tjugotal mil mellan vissa av orterna. Det innebär att det kan ta väldigt, väldigt lång tid att nå fram om något inträffar.

För ett par år sedan hade handelsbutiken i Klimpfjäll ett inbrott och blev av med 200000 kronor. Det tog drygt tio timmar innan polisen kom dit. På den tiden kan man faktiskt köra bil från Stockholm till Klimpfjäll om man skulle vilja det.

Det finns många andra fall som är snarlika, inte bara i Västerbotten och Dalarna utan i hela norra Sverige och även på andra ställen i landet.

Trots att det i regeringens regleringsbrev tydligt står att trygghet ska finnas i hela landet, så har landsbygden nonchalerats. Dessvärre utan att den socialdemokratiskt styrda regeringen har agerat.

Vad händer den dagen en kvinna blir misshandlad av sin fulle och aggressive sambo och närmaste polispatrull är 20 mil bort? Så kan den bistra verkligheten se ut i Sverige på landsbygden. Då räcker det inte med ord som låter bra i ett regleringsbrev men helt saknar täckning i den verklighet som människor tyvärr tvingas leva i.

Även om ambitionen är att antalet poliser ska öka i landet, så vet vi av erfarenhet att resurserna sällan hamnar på landsbygden. I södra Lappland och Dalarna har polis­närvaron minskat på många ställen. Det leder till att människor har slutat att anmäla brott eftersom det inte kommer någon polis eller för att åklagaren lägger ner utredningen rutinmässigt.

Södra Lappland, norra Dalarna och andra gles- och landsbygder är alldeles uppen­bart bortprioriterade trots att de som bor i området betalar lika mycket skatt som alla andra.

Det är inte rätt och bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)