Rätt att återfå medborgarskap även efter 22 års ålder

Motion 2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag om ändring av medborgarskapslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige bör tydligt välkomna tillbaka fd svenska medborgare som förlorat sitt med­borgarskap men söker förnya sin relation med vårt land. Skälen till varför man förlorat sitt medborgarskap är många. För vissa gäller att det land där man bor inte tillåter dubbelt medborgarskap, varför man riskerar förlora sitt utländska medborgarskap om man blir svensk medborgare. Flera har fötts utomlands med minst en svensk förälder och har utifrån svensk lagstiftning rätt till svenskt medborgarskap men inte bott i Sverige.

Om man är svensk medborgare född och bosatt utomlands kan man i vissa fall förlora sitt svenska medborgarskap när man fyller 22 år. Det gäller om man är född utanför Sverige, aldrig har bott här och inte har varit i Sverige ”under förhållanden som visar samhörighet med Sverige”.

För att undvika att förlora sitt svenska medborgarskap kan man ansöka om att få be­hålla det. Det görs efter att man fyllt 18 år, men innan man fyller 22 år. Enligt Migra­tionsverket behöver man inte göra en sådan ansökan om man ”under någon tid har bott i Sverige eller om man regelbundet har besökt Sverige”.

Denna regel medför problem för de personer som identifierar sig som svenskar bo­endes i ett annat land och inte är medvetna om att de måste ansöka om att behålla med­borgarskapet innan de fyller 22 år. Att ansöka om medborgarskap efter 22 års ålder är en lång och komplicerad process och kräver bland annat stadigvarande bosättning i Sverige i fem år, något som kan vara svårt att uppfylla för en ung person som under hela sitt liv har bott utomlands. Ett fönster på bara fyra år för barn och i annat fall att man bott i landet under fem år, som att man invandrat uppfattas av många tidigare medborgare som att bli bjuden med armbågen. Sverige borde istället välkomna tidigare medborgare tillbaka till landet.

De som är födda som svenska medborgare borde inte förlora sitt medborgarskap utan att man själv vill att det upphör. De som drabbats av den nya ordningen gällande 22 år måste återfå rätten till sitt medborgarskap om de så önskar. Samtidigt bör åtgärder vidtas för att göra det lättare att återfå ett förlorat medborgarskap. Detta bör ges regeringen till känna.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)