Trafiksäker Europaväg

Motion 2019/20:1735 av Linda Lindberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Linda Lindberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Europaväg6 bör bli sexfilig på sträckan Helsingborg–Malmö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverkets arbete med att upprusta våra Europavägar är både efterfrågat och oerhört behövligt. Sveriges vägnät är eftersatt och är på en stor mängd vägar direkt trafikfarligt.

Europaväg 4 och 6 går samman vid Helsingborg, vilket gör att trafiken är tät och stundtals mycket intensiv på sträckan i båda riktningarna, för att sedan avta igen då vägnätet grenas ut vid Malmö.

Genom Skåne går en stor del av den svenska exporten och importen, det vi lever på respektive behöver för vårt välstånd och vår välfärd. En del via järnväg, men tiotusen­tals lastbilar passerar också genom landskapet. Enligt Trafikverkets statistik rullar dagligen cirka 50000 fordon på E6:an sträckan Helsingborg–Malmö. En femtedel av dessa är lastbilar.

Man har från Trafikverkets sida infört tider då omkörning av tunga fordon förbjuds. Detta är något som sällan följs, vilket leder till att rytmen i trafiken är väldigt ojämn, och med många trafikolyckor som följd. En sexfilig väg på sträckan är efterfrågad och bör prioriteras.

Linda Lindberg (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)