Möjlighet att vara skriven i två kommuner

Motion 2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras om att kunna vara folkbokförd/beskattas på två adresser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förr så bodde vi oftast på samma ställe under hela vårt liv och vi var väldigt begränsade av dåliga kommunikationer. Men tiderna förändras och idag flyttar vi runt på ett helt annat sätt. Arbetsmarknaden gör också att vi veckopendlar mellan vår bostad och vår arbetsplats. Flertalet av oss har, på pappret, både permanent boende och ett fritids­boende. I verkligheten så tillbringar vi stora delar av vår tid i den s.k. fritidsbostaden. Detta gör att vi nyttjar den kommunala servicen på båda bostadsorterna men vi betalar endast skatt i en bostadsort.

Flertalet ”fritidsbostäder” ligger i mindre kommuner på landsbygden som måste tillhandahålla service men får ingen skatt för detta. Till viss del justeras detta med det kommunala skatteutjämningssystemet men det är inte tillräckligt för att ersätta dessa kommuner.

En översyn bör göras för att modernisera möjligheten att vara skriven, och skatta, i två olika kommuner. Då skulle lagen bli anpassad till dagens verklighet och inte som det såg ut i Sverige för många år sedan. Detta skulle också underlätta för de kommuner med många ”fritidsboende” som har höga kostnader för den kommunala servicen men låga skatteintäkter.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)