Begäran om lov från skolan

Motion 2019/20:1709 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i skollagen för att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda lovangelägenheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den nya skollagen säger att det är rektorerna och inte skolförvaltningarna som skall

avgöra vad en så kallad enskild angelägenhet för att få lov från skolan är för något.

Situationen medger således att enskilda rektorer kan definiera enskilda angelägenheter

olika och detta utan att kunna påverkas från allmänhetens syn på saken. Skolplikten är

förstås en viktig del av skolgången för att inte minst garantera en uppföljning av varje

elevs skolgång, men detta borde inte under normala omständigheter behöva gå ut över

enskilda familjers behov av umgänge. Därav bör skollagen justeras så att

utbildningsförvaltningarna ges ansvaret att ta ställning till lovdagar från skolan istället

för rektorerna.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)