Identitetsstölder

Motion 2019/20:1704 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur identitetsstölder effektivare ska beivras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Offentlighetsprincipen är en internationellt sett unik företeelse med både fördelar och nackdelar. Principen medför att medborgarna har tillgång till stora mängder information vilket medför möjligheten till en god demokratisk insyn. Men dessvärre kan öppenheten även leda till att enskilda medborgare drabbas av brott. En av dessa företeelser är identitetsstölder, som enbart under 2012 drabbade hela 65000 svenskar.

Resultatet av dessa brott är inte bara att handlare eller andra inblandade får problem, utan inte minst att integriteten för drabbade allvarligt kränks. Av den anledningen bör regeringen i samarbete med branschorganisationer och övriga tänkbara remissinstanser skyndsamt tillsätta en grundlig utredning om hur denna form av brott bäst kan beivras.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)