Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2019/20:1703 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i huvudsak neka länder bistånd om de inte tecknar återtagandeavtal i enlighet med svenska önskemål, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En grundförutsättning för att kunna upprätthålla en fungerande och hållbar asylpolitik är att flyktingar utan permanent uppehållstillstånd, när situationen så medger, också förväntas återvandra till sitt forna hemland. Men då viljan att återta medborgare bland världens konflikthärdar varierar måste det anses vara på sin plats att Sverige också ställer höga krav på de länder som vi har någon form av biståndsverksamhet gentemot. Arbetet för att tillförsäkra effektiva återtagandeavtal gentemot alla ursprungsländer måste därför omgående intensifieras och på sikt garanteras.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)