Noll promille

Motion 2019/20:1696 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om noll promille och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För ett sekel sedan pågick diskussioner huruvida det skulle vara lagligt att bruka berus­ningsdrycker eller inte. Diskussionen slutade i en folkomröstning, där en mycket svag majoritet röstade för att tillåta alkohol. Eftersom inget parti driver frågan om att förbjuda alkohol och då inget initiativ till en folkomröstning i frågan är aktuellt har vi således endast att förhålla oss till utslaget av den folkomröstningen. Men detta förhåll­ningssätt kommer inte utan vidare komplikationer. Alkoholförtäringen orsakar inte bara skador och problem för mångmiljardbelopp utan leder även till att människors liv går till spillo när oskyldiga drabbas av det bristande omdöme som för vissa blir resultatet av alkoholförtäring.

Alla dödsfall går sannolikt inte att förebygga via lagändringar, men troligen går det att förhindra åtminstone några dödsfall genom att förtydliga regelverken. Ett sådant förtydligande skulle kunna vara att sätta promillegränsen för att framföra fordon till noll. Genom ett sådant ställningstagande skickar samhället signaler om att ingen alko­holhalt i blodet är tillåten, med trolig effekt att färre skulle chansa med bilkörningen eller annat framförande av fordon vid tillfällen då de inte är säkra på vilken promillehalt de har i kroppen. Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)