Risksäkring av Sjunde AP-fonden

Motion 2019/20:1695 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att risksäkra AP7 Såfa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pensionssparare som avstått att välja premiepensionsfonder får sina pengar

förvaltade i fonden AP7 Såfa, som i sin tur placerar en del av pengarna i en ren

högriskaktiefond. Högriskaktiefonder kan förvisso vara ett alternativ för den som av

medvetenhet väljer att placera delar av sina pensionsmedel, men bör i möjligaste mån

undvikas för grupper som avstår från att göra aktiva placeringar.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)