Rätt att beslagta fordon

Motion 2019/20:1694 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utdöma mycket höga bötesbelopp och låta polisen beslagta och med vissa restriktioner (tillsammans med den lagförde) kunna fatta beslut om att förstöra ett fordon vars ägare framfört fordonet utan körkort och trafikförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi en vision om att upprätthålla en säker trafik. Stora steg har också

tagits mot att minska risken för att skadas eller avlida i trafiken och fler åtgärder

kommer i framtiden att tas. Likväl finns det mer att göra. Inte minst måste samhällets

regler för att komma åt oansvariga förare stramas åt. En väg, som redan praktiseras i

England, är att ge polisen direktiv och makt att tilldela mycket höga bötesbelopp,

beslagta och med vissa restriktioner förstöra fordon vars ägare framfört ett fordon utan

att inneha ett körkort och utan en betald trafikförsäkring/vägskatt.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)