Utvärdering av promillegränsen på sjön

Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera promillegränsen på sjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2010 har Sverige haft en alkoholpromillegräns på 0,2 för sjöfylleri. Det har nu gått nio år sedan denna gräns infördes, och det är därför hög tid att man gör en upp­följning och ser över effekterna av den nya lagen. Det är alltid viktigt att se över konsekvenserna av ny lagstiftning och se om den nya lagen bidragit till färre olyckor på sjön som var målet. Det är också viktigt att man redovisar hur arbetet med övervak­ningen av sjöfylleri har fungerat, vilka kostnader och resurser man haft och hur man planerar den framtida övervakningen. Lagar som införs måste ständigt följas upp och utvärderas – så också denna.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)