Ökad säkerhet för första linjens personal

Motion 2019/20:1676 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förändringar av de gällande kraven på personuppgifter på tjänstelegitimation inom utsatta yrken och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över införande av skyddade bostadsuppgifter för extra utsatta yrkesgrupper och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den aktuella frågan gällande delvis anonymisering av polisanställda bör utökas till att omfatta personal inom den så kallade första linjen såsom polis, personal inom akut­sjukvård som ambulanspersonal samt personal på akutmottagningar och utrycknings­personal inom räddningstjänsten.

Dessa yrkesgrupper utsätts redan i dag för hot, trakasserier (hämndaktioner) och försök till påverkan. Riskerna kan uppstå om man ingriper mot, behandlar eller handlägger personer med kriminell bakgrund eller personer som befinner sig i olika svåra livssituationer, är svårt psykiskt sjuka, är påverkade och/eller beroende av droger.

Det finns även andra yrkesområden i samhället som är viktiga att utreda om de också bör omfattas av viss anonymisering, exempelvis viss personal inom social­tjänsten, Migrationsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkrings­kassan.

Krav på namn och personnummer på tjänstelegitimation bör tas bort och inom vissa yrkeskategorier bör man också se över automatiskt skydd av bostadsadress.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)