Information till markägaren

Motion 2019/20:1674 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter och tjänstemän som gör utredningar, undersökningar eller andra aktiviteter måste informera markägaren innan sina besök och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har en allemansrätt i Sverige som innebär en stor frihet, men också ett stort ansvar för vår natur och gentemot markägare.

Det är en stor tillgång och en unik möjlighet att vi som privatpersoner kan röra oss fritt i vårt lands vackra natur. Denna allemansrätt ska vi vårda under stort ansvar.

Det har på senare tid blivit allt vanligare att myndigheter, offentliga verksamheter, företag och föreningar m.m. har börjat använda allemansrätten som en möjlighet att göra undersökningar, utredningar och aktiviteter i naturen. De letar efter exempelvis fornlämningar, de tar jordartsprover, letar gamla träd, våtmarker, lövskogsinventeringar, har kurser och håller utbildningar i naturen.

Det är bra att många vistas i naturen och har möjlighet till det, men det minsta man kan begära är ändå att de ska ha en skyldighet att anmäla detta till markägaren och fråga om lov eller åtminstone meddela vad de avser att göra på marken.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)