Riksdagsledamöternas övernattningsbostäder

Motion 2019/20:1672 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riksdagsledamöternas villkor och ersättningar för övernattningslägenheterna så att de blir mer marknadsanpassade och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Riksdagen har idag ett antal lägenheter och övernattningsrum för riksdagsledamöterna. De ledamöter som bor längre bort än fem mil har idag rätt till en övernattningsbostad. Denna gräns borde höjas till sju mil då många som idag har fem mil åker hem på kvällen och övernattningslägenheten därmed står tom.

Idag är skillnaden stor mellan lägenheternas storlek och standard. Ett mer rättvist system skulle vara att det i början av varje ny mandatperiod är budgivning på riksdag­ens lägenheter mellan riksdagsledamöterna. Då skulle hyran bli marknadsanpassad även för våra förtroendevalda. Man bör även sänka maxgränsen för hur mycket riksdagen ska subventionera varje ledamots boende till 5000 kronor per månad. Därutöver får de som vill ha bättre och dyrare boende själva stå för kostnaden. Detta skulle spara skatte­pengar.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)