Östlig förbindelse och Södertörnsleden

Motion 2019/20:1664 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga in Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn i den nationella planen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Östlig förbindelse planerades att byggas redan i Dennispaketet – en överenskommelse som beslutades år 1992. Regeringen Reinfeldt hade tagit fram förslag på finansiering våren 2014 för att starta bygget. Tyvärr har projektet prioriterats bort sedan maktskiftet 2014 av den rödgröna regeringen till förmån för andra investeringar. Detta är olyckligt med anledning av att Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. 20% av befolk­ningen bor i Stockholmsregionen och levererar in cirka 50% av statens skatteintäkter. Östlig förbindelse är den sista länken av ringen som planerats sedan 80talet.

Tvärförbindelse Södertörn är en planerad länk mellan väg 73 och E4. Syftet är att den ska underlätta för i första hand den tunga trafiken på Södertörn. Norviks hamn i Nynäshamn är under byggnation och planeras att invigas maj 2020. Staten har varit med i projekteringen av Norvik och tillstyrkt investeringen. All trafik från Norvik som ska söderut kommer att tvingas köra in till Södra länken för att komma ut på E4. Det är dålig logistik att ha en omväg på cirka 5mil och gör dessutom att transporterna blir mindre miljövänliga.

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)