Dold egendomsbevakning

Motion 2019/20:1642 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta dold egendomsbevakning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skadegörelse såsom klotter och bilbränder har de senaste åren både ökat och präglat en del av tillvaron i vissa områden, på specifika platser och inom t.ex. SLs kollektivtrafik. En utveckling som går åt helt fel håll i vår strävan efter ett tryggt gemensamt samhällsrum.

I FAP:en (Polismyndighetens författningssamling) regleras hur och på vilket sätt exempelvis spaning sker. Idag är det förbjudet att arbeta med dold egendomsbevakning t.ex. kring klotterspan vilket innebär försvårande och inskränkande av möjligheter för övriga samhället såsom bevakningsbolag och privatpersoner att ha möjlighet att effektivt bevaka egendom.

Nu måste dold egendomsbevakning ske uniformerat vilket minskar möjligheten att göra ett effektivt arbete. En parallell kan dras till möjligheten att arbeta civilt som butikskontrollant, vilket ger oerhört mycket större resultat än om densamma skulle skett uniformerat. Varför då inte möjliggöra samma typ av effektivt arbete när det kommer till klotterspan och förhindrande av bilbränder och liknande brottslighet?

Dold egendomsbevakning handlar främst om att man ges möjlighet civilt klädd eller med utrustning som inte skyltas synligt har möjlighet att övervaka ett specifikt objekt och i händelse av brott förenklar ett gripande av rätt gärningsperson/er. Utifrån rådande omständigheter med en känsla av otrygghet och ett ökande antal brott bör vi tillåta effektiva åtgärder, såsom dold egendomsbevakning, för att stoppa den negativa trenden och bidra till en ökad känsla av trygghet och säkerhet.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)