Skapa en sammanhållen vård och för över skolhälsovården till ett regionalt ansvar

Motion 2019/20:1632 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att skapa en sammanhållen vård och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föra över skolhälsovården till ett regionalt ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges regioner ansvara idag för vården från att du föds till att du lämnar jordelivet med ett avbrott – tiden du går i skola. Att på detta sätt dela upp ansvaret mellan regioner och kommuner skapar sämre förutsättningar att hålla i en röd tråd med individens behov i centrum. Såväl bristen på kontinuitet som exempelvis GDPR gör det svårt att ha en sammanhållen vård. Något som inte gynnar individen.

Att dessutom ha ett system med olika huvudmän gör att vi ger våra barn och unga sämre förutsättningar till kvalitativ vård då exempelvis rektorer är ansvariga för att anställa skolsköterskor och påkalla läkares insatser.

Risken att bli en förlängd väga, mäta, kolla synen instans på de platser där kompetens inte kan rekryteras av skolan istället för en kvalitativ vård är överhängande. Mer kvalitativt vore att den unge med familj söker vård när den behöver det och ges möjlighet att ha årliga besök hos samma instans som före förskoleklasstarten med den hälsouppföljning som följer behovet efter upprättad genomförandeplan.

Att inte bryta en individs hälsovårdsinsatser i och med skolstarten vore att sätta kvalitet och trygghet i första rummet samtidigt som vi skapar en optimal situation för ansvarstagande om individens hälsa. Övergångar innebär alltid risk för missar i information och kontinuitet täpper till dessa luckor. En överflytt innebär dessutom extra arbetsinsatser såsom inläsning på nya patienter vilket skulle minimeras vid en kontinuitet med samma regionala ansvar. Med andra ord vinst för såväl individens trygghet som systemets arbetsinsats.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (2)