Förändrade prioriteringsregler för spårlägen för tåg

Motion 2019/20:1630 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt förändra prioriteringskriterierna för tilldelning av spårlägen för tåg för att underlätta studie- och arbetspendling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi blir allt fler svenskar och speciellt områden i och omkring storstäder visar kötider för att få bostäder som är långt från rimliga. Ändå är det i dessa områden många av de arbetstillfällen som skriker efter kompetens finns och det är i dessa områden många människor därför väljer att vilja bosätta sig.

Det ställer höga krav på omkringliggande infrastruktur för att skapa möjligheter till boende även i den del som kan nämnas som blodomlopp kring storstäder. Med en pendling kring timmen fungerar vardagen ändå för många och det skapar andra värden i vardagen att kunna kombinera ett arbete i storstaden med ett boende på landsbygden. Här av är det viktigt att en klimatsmart infrastruktur med tåg möjliggör arbetspendling i blodomloppskommunerna. Något som alltså både lättar på bostadstrycket i storstäderna, ger klimatsmart arbetspendling och samtidigt ger stabilitet åt de kommuner som omgär­dar storstäderna. Det är av största vikt att de nu gällande prioriteringskriterier som styr vilka tågslag och vilka spårlägen som ska tilldelas vem. I dagsläget kan ett knökfullt pendeltåg från Gnesta, i Sörmland, inte konkurrera om ett spårläge i rusnings­trafik med ett snabbtåg med ett mindre antal affärsresenärer från Sthlm till Göteborg. Resande på ”fritid” (vilket vägen till och från arbetet räknas som) är inte lika mycket värd som en resa som betecknas som resa i tjänsten. Även om klimatnyttan att fylla ett pendeltåg med människor till och från arbete och studier istället för att de var och en ser sig tvungna att ta bilen in till redan hårt belastade storstäder långt och vida överstiger miljönyttan att ett fåtal resenärer sitter på ett långväga tåg.

Att skyndsamt se över prioriteringskriterierna så att reglerna ändras till att lösa vardagliga pendlingsmöjligheter i och kring våra storstadsmotorer. Ett klimatsmart och effektivt sätt att möjliggöra för fler att ställa bilen, åka kollektivt samtidigt som vi också lättar på bostadsbristen i storstäderna genom att möjliggöra bostad i blodomlopps­kommunerna och arbete mitt inne i storstaden. Winwin för människor, miljö och utvecklingskraften i Sverige.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)