Utöka antalet skoldagar i svensk skola

Motion 2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka antalet minst tillåtna skoldagar från dagens 178 till 183 skoldagar per läsår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stort antal elever lämnar grundskolan utan att ha behörighet för vidare studier. Det är ett misslyckande som måste åtgärdas. Genom att utöka det minsta antalet tillåtna skol­dagar och därmed utöka antalet undervisningstimmar ökar vi möjligheten för fler elever att lära mer.

Många elever och lärare uttrycker tydligt att arbetsmiljön är stressig i skolan. En utökning av den garanterade undervisningen skulle därför vara ett led i att minska stressen och öka möjligheterna för elever att hinna uppnå de grundläggande kunskaps­målen.

Att elever går ut grundskolan med grundläggande kunskaper är idag ett av de viktigaste verktygen skolan kan ge för fortsatta studier och i förlängningen ett verktyg till egen försörjning.

OSCD-snittet gällande antal skoldagar ligger på 185 dagar per läsår och vårt grann­land Finland, som visat goda skolresultat bland sina elever, ligger på 187 skoldagar per läsår.

Det är hög tid att Sverige tar tag i problematiken med elever som lämnar med bristfälliga kunskaper och rätten till mer undervisningstid fördelat på fler dagar är ett verktyg bland flera för att nå högre uppsatta mål.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)