Hållbara hav

Motion 2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V)

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1618

av Elin Segerlind m.fl. (V)

Hållbara hav

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Våra hav som ekosystem är hotade

3.1Åtgärder krävs globalt, inom EU och nationellt

4Ingen övergödning

4.1Öka takten i åtgärdsprogram för vatten- och havsmiljön och stärk samordningen

4.2Inför skatt på konstgödsel

4.3Stärk lokala stödet för våtmarker och andra vattenvårdande åtgärder

4.4Skapa möjligheter för hållbara marina näringar

5Intakta ekosystem med hållbart fiske

5.1Inför ytterligare reglering av fisket för att stärka torskbeståndet

5.2Begränsa bottentrålningen

5.3Fasa ut skadliga fiskemetoder och premiera de skonsamma

5.4Inför förbud mot ålfiske

5.5Effektivare fiskeövervakning

5.6Öka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (15)