Information om vilka fordon en person äger

Motion 2019/20:1592 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att endast berörda myndigheter bör ha tillgång till information om vilka fordon en person äger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det lätt att via internet finna information om vilka fordon en person äger. Detta underlättar för brottslig verksamhet och stölder. Inte minst på landsbygden kan det också bidra till ökad otrygghet när personer med ont uppsåt kan använda informationen felaktigt för att förbereda inbrott. I brottsförebyggande syfte bör endast berörda myndigheter ha tillgång till denna information. Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)