Översyn på momssats

Motion 2019/20:1584 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn på momssatsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Blekinge har fantastisk natur och skärgård som årligen lockar många turister. Många väljer att campa eller åka ut med sin fritidsbåt i Blekinges skärgård under semestern.
Blekinge har många turistmål och sevärdheter som är väl värd ett besök. Vi ska inte glömma den inkomst som turistnäringen medför som genererar bland annat arbetstillfällen.

I Blekinge ligger det drygt 20 campingsställen där man kan lägga till med sin husbil eller husvagn, tält, stugby eller liknande. Camping är det näst vanligaste boendeformen för turism (i kommersiell regi) och står för ungefär en tredjedel av övernattade gäster.

I Blekinge finns det 37 gästhamnar som man kan lägga till vid.  

Dock så ter det sig olyckligt att man hamnar i olika momssatser beroende på om man lägger till i sin husbil/vagn eller i sin fritidsbåt. Att övernatta med sin båt i en gästhamn gäller en momssats på 25 procent. Om du däremot ska övernatta i tält, husbil eller husvagn gäller momssatsen 12 procent. Det blir en obalans inte minst då säsongsperioderna ser annorlunda ut för båtägare och campare. Därför anser jag att en översyn bör göras på området och återkomma med förslag på en mer jämlik momssats.  

Angelika Bengtsson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)