Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord

Motion 2019/20:1583 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med självmordsförebyggande åtgärder bör bli en prioriterad fråga och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa mer resurser till forskningen för självmordsförebyggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

  • År 2018 valde 1 268 personer att ta sitt liv.
  • År 2017 valde 1 189 personer att ta sitt liv.
  • År 2016 valde 1 470 personer att ta sitt liv.
  • År 2015 valde 1 554 personer att ta sitt liv.
  • År 2014 valde 1 531 personer att ta sitt liv.
  • År 2013 valde 1 600 personer att ta sitt liv.

Det är siffror som är sex gånger fler än de som dör i trafiken. Cirka 40–50 ungdomar under 20år tar sitt liv varje år, 1/5 av dem är under 15år. De senaste 15åren har självmorden minskat med 20% men den trenden gäller tyvärr inte ungdomar och unga vuxna där självmorden legat på en stabil nivå. Självmord är den ledande dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige. Även om antalet personer som begick självmord minskade något förra året måste det förebyggande arbetet fortsätta.

Trafiksäkerhetsforskning forskar för att ta fram hur man förebygger dödsfall i trafiken. Tittar man i den statistiken kan man se att satsningen gett resultat. Antalet dödsfall har sjunkit och sjunker ständigt. Årligen får de 100–150miljoner kronor från staten. Det är bra när forskning visar positiva resultat.

Myndigheten som ansvarar för självmordsförebyggande forskning får blygsamma 3miljoner kronor. Vi ska även komma ihåg att en nollvision för självmord antogs för mer än tio år sedan i riksdagen.

Nerdragningen inom psykiatrin och psykvården, inte minst i vårbudgeten 2019, är ett annat faktum som påverkar siffrorna. Socialstyrelsen menar på att förebyggande vårdinsatser i flera fall hade kunnat undgå ett tragiskt slut såsom självmord. Enligt Socialstyrelsen har cirka hälften haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet.

Det senaste året har vi även kunnat läsa om äldre personer som tagit sitt liv på grund av långa köer, till exempel till vårdboende. Även om förra årets siffror visar på att färre människor väljer att ta sitt liv, så är det fortfarande allt för många som väljer den utvägen.

Att förebygga självmord bör bli en prioriterad fråga, framför allt eftersom siffrorna stiger på antal självmord från tidigare år. Att införa en nollvision har på andra områden visat sig ge resultat genom bland annat höjda anslag, exempelvis dödsfall i trafiken. Vi bör även för en gångs skull börja fokusera på fler åtgärder inom det självmordsförebyggande arbetet, på samma sätt som gjorts inom flera andra områden som dessutom gett goda resultat för att motarbeta den sorg och tragedi ett självmord orsakar omgivningen.

Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)