Valhemlighet med valsedel

Motion 2019/20:1582 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Sveriges valhemlighet vid val av valsedel och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett valsystem med en gemensam valsedel för alla partier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges valsystem med valsedlar har fått en del kritik för att inte tillräckligt skydda väljarens valhemlighet. Att stå vid ett bord och öppet ta valsedlar från de olika partierna inskränker tanken med hemliga val då personerna i omgivningen öppet kan se vilka valsedlar man plockar med sig. Tanken med dagens system är att man ska plocka med sig valsedlar från varje parti. Tanken är god men den har slagit ut sin innebörd med de partier som ställer upp till val.

En annan aspekt i det hela är att vi de senaste åren läser att allt fler valsedlar försvinner och/eller göms undan på valdagen i vallokalen. Detta är givetvis oacceptabelt i en demokrati som värnar om rätten till att själv avgöra vad medborgaren ska rösta på.

En annan aspekt är att vi efter valet slänger flera ton papper från valsedlar som aldrig användes. I en tid när miljöpåverkan diskuteras flitigt känns det märkligt att vi samtidigt slänger outnyttjade valsedlar som fraktats land och rike runt för att hamna i rätt valkrets innan valdagen, samtidigt som vi uppmanas att inte slösa på papper under resterande år.

Danmark har i debatten föregått som ett gott exempel och jag anser att regeringen bör se över möjligheten att se över Sveriges valsystem och istället efterlikna Danmarks


valsystem. Där har man en valsedel för alla partier och man kan därmed hålla val­hemligheten intakt då ingen ser vad man kryssar och/eller vilket parti man avser rösta på.

Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)