Forskningsreaktor i Oskarshamn

Motion 2019/20:1563 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en forsknings- och skolreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den tidigare alliansregeringens historiska energiöverenskommelse om att nuvarande svenska kärnkraftsreaktorer skall kunna bytas ut mot nya är mycket glädjande för oss från Kalmar län, där Oskarshamns kärnkraftverk tillhör de största och mest betydelse­fulla arbetsplatserna. Vi ser också en potential i Kalmar län som ett forskningscentrum för kärnkraftsutveckling.

Samtidigt har nya kärnkraftsutbildningar på betydande utbildningscentrum såsom KTH, Chalmers och Uppsala universitet snabbt blivit mycket populära. Enligt läro­sätenas egna beräkningar kommer 150–200 studenter årligen att behöva skickas utom­lands för träning på skolreaktorer då R2-0 vid Studsvik inte längre är i bruk. Företrädare för KTH, Chalmers och Uppsala universitet menar att studentunderlaget är tillräckligt stort för att bygga en skolreaktor för träning och utbildning i Sverige.

Att förlägga denna skolreaktor vid OKG är logiskt då verket är Sveriges största samt intresse även finns hos Oskarshamns kommun och SKB. Sturemodellen (Svensk trä­nings- och utbildningsreaktor) skulle möjliggöra pedagogik vid en reaktor som efter­liknar de kommersiella kärnkraftsreaktorer som finns i Sverige och skulle dels ge stu­denterna möjlighet att lära känna miljön vid sin största potentiella arbetsgivare, dels användas för fortbildning av kärnkraftsindustrins personal.

En världsledande konstruktör av forskningsreaktorer har på uppdrag av bland andra Oskarshamns kommun och SKB tagit fram en teknisk beskrivning av Sturemodellen som visar på dess fördelar i form av potential och pedagogisk styrka. Att placera Sture vid OKG är det mest realistiska alternativet.


Då behovet av ny kärnkraft kommer att vara stort framöver så är det dags att se över möjligheten att bygga en ny forskar- och skolreaktor vid OKG.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)