Sjukvård för EU-medborgare inom EU

Motion 2019/20:1550 av Pernilla Stålhammar (MP)

av Pernilla Stålhammar (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i EU driva på så att skyddsnätet för akut sjukvård för EU-medborgare blir mer välfungerande inom EU och så att administrationen förenklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regelverket för akut sjukvård till EU-medborgare är problematiskt. För att ha rätt till akut sjukvård i ett annat EU-land krävs att en person är försäkrad i hemlandet och har med sig ett kort som talar om att man är det. Därefter kan betalningen så att säga ”clearas” mellan länderna. Problemet är för de fattiga EU-medborgare, ofta diskrimine­rade i sina hemländer, som kanske inte känner till huruvida de uppfyller villkoren för att vara försäkrad i hemlandet. Och även om de skulle vara det kanske de inte har tillgång till det kort som visar att de är det. Det kan betyda att de visserligen får vård om de akut behöver, men då under förutsättning att de betalar en mycket hög kostnad.

Det vore en anständighet för Europa att se till att de fattigaste har det skyddsnät som tillgång till akut sjukvård innebär, både praktiskt och faktiskt och hittar ett klokt sätt att administrera det. Detta bör Sverige driva i EU.

Pernilla Stålhammar (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)