Karl XI:s drabanter

Motion 2019/20:1543 av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M)

av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överväganden angående riksmötets öppnande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fram till och med 1974 förknippades riksmötets högtidliga öppnande av det taktfasta trampljudet och de höga knäuppdragningarna från Karl XI:s drabanter.

Drabanternas historia sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet då det var en titel på en furstlig persons livvakt. Gustaf II Adolf inrättade efter sitt trontillträde Kunglig Maje­stäts drabanter som införlivades av Karl XI i Livgardet. Kunglig Majestäts drabanter var ett elitförband vars främsta uppgift var att omge och skydda kungen i strid, och dit värvades den som utmärkt sig genom tapperhet.

Drabanterna tjänstgör idag enligt konungens bestämmande vid statsceremonier på Stockholms slott, till exempel vid statsbesök, statsbegravningar och trontillträden. De bär drabantdräkt bestående av livrock och byxor av sämskat skinn, trekantig hatt, bröstharnesk, kraghandskar och svarta kragstövlar, sporrar, kartuschlåda samt värja.

Riksmötets öppnande samlar varje år en stor skara människor, dels på plats i Stockholm, dels i övriga landet via olika media. Det är ett firande av vårt lands demo­krati och konstitutionella monarki, men också av vår historia och vårt gemensamma kulturarv.

Ett intåg av Karl XI:s drabanter skulle därför, utöver kungens tal, kungafamiljens närvaro och musiken och talen som framförs, bidra till att inte bara ytterligare förhöja stämningen denna dag, utan också påminna oss både gamla och nya svenskar om vår


historia och den demokrati som växt fram i vårt land och som vi alla har ansvar för att försvara, förvalta och utveckla.

Annicka Engblom (M)

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)