Göteborgs hamn är en angelägenhet för hela Sverige

Motion 2019/20:1526 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lyfta Göteborgs hamn som en angelägenhet för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborgs hamn är bokstavligen Sveriges port till omvärlden. Cirka 30% av vår utrikeshandel passerar hamnen och den är nödvändig för att kunna försörja vårt samhälle med förnödenheter och livsmedel. Hamnen är inte bara central för Sverige utan också för Norge och Finland.

Göteborgs hamn har ett fördelaktigt läge på Sveriges västkust. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I det området ryms de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm.

Hamnens främsta styrka är det breda linjeutbudet. Det inkluderar till exempel direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Direktlinjerna skapar i sin tur låga transportkostnader och konkurrensfördelar för svensk industri, fördelar som går förlorade om gods i stället skulle tvingas att lastas om i någon annan hamn i Europa innan det importerades eller exporterades vidare.

Därför är det av yttersta vikt att Sverige tar ett nationellt ansvar för att utveckla Göteborgs hamn. Det handlar framför allt om att säkra utbyggnaden av farleden för att möjliggöra djupgående fartyg. Redan i dag tvingas många fartyg gå utan full last för att kunna angöra Göteborg och planerade fartyg och fartyg under byggnad är redan i dag ”för stora” för Göteborgs hamn med nuvarande djupgående.

Men det handlar också om att trygga Göteborgs hamn ur ett säkerhetsperspektiv. Hamnen är en nyckelfaktor för landets försörjning, både i fredstid och i tider av kris och


krig. Det kräver att det finns ett adekvat försvar av hamnen både militärt och på andra sätt för att förhindra såväl sabotage och terrorhandlingar som militära angrepp.

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)