Värna det försvarshistoriska arvet

Motion 2019/20:1521 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)

av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det försvarshistoriska arvet som en angelägenhet för hela Sverige och om att se över vilka museer som har statlig finansiering och i vilken omfattning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För att öka förståelsen för vår samtid har historien en viktig betydelse. Inom försvaret finns det i Sverige många anläggningar som är av militärhistoriskt intresse. En del är bättre bevarade, andra är sämre. Flera har ett statligt stöd medan vi i Västsverige ser mindre av den fördelningen. I Göteborg finns bland annat Aeroseum och Maritiman. Både drivs med mindre statliga anslag, men framför allt av ideella föreningar.

Aeroseum, som ligger vid Säve, Göteborg, ingår sedan den 1 januari 2008 i nät­verket Sveriges militärhistoriska arv (SMHA), vilket sorterar under Statens försvars­historiska museer (SFHM). Här får man följa flygets historia och utveckling fram till dagens moderna flygande farkoster. Det är framför allt volontärer som driver museet och driver olika projekt. För att kunna utvecklas och underhållas är man beroende av en stabil finansiering.

Maritiman ligger vid kajen i Göteborg och är världens största flytande fartygs­museum. Här hålls bland annat utställningar och barnverksamhet. Chalmers tekniska högskola har också utbildningar för sina fartygsingenjörer på lastfartyget M/S Fryken. Mycket av arbetet sker ideellt. Även här ser vi behovet av en stabil finansiering för att kunna utvecklas och underhållas.

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)